Viittomapedia

Viittomapedia on yhteisöllinen tukiviittomasanakirja, joka nimensä mukaisesti kerää yhteen erilaisia tukiviittomia useista eri aihepiireistä. Viittomapediassa voit etsiä yhtä yksittäistä viittomaa, syventyä tiettyjen teemojen sanastoihin sekä luoda uutta sisältöä lisäämällä omia viittomia ja aihekokonaisuuksia. Sivuston ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat viittomakommunikaatio-opetuksen asiakkaat sekä opettajat ja muut alan ihmiset. Viittomapediasta voi olla hyötyä myös muille viittomista kiinnostuneille.

Viittomapedia ei julista yhtä ainoaa totuutta. Se tuo esille eri vaihtoehtoja, joihin palvelun käyttäjät ovat törmänneet. Sivuston sisältämiä viittomia on mahdollista kommentoida ja tarvittaessa lisätä mukaan oma versio. Viittomapedia ei ole viittomakielen sanakirja, vaan viittomat on kuvatttu nimenomaan tukiviittomista ajatellen, jossa sekä suomenkielinen sana että viittoma ovat tärkeitä.

Viittomapedia ei ole vielä täydellinen, mutta sinä voit olla mukana luomassa siitä netin parasta ja kattavinta tukiviittomasivustoa.

Viittomapedian taustalta löytyy Sivupersoona Oy, joka tuottaa viittomakielen tulkkaus- ja opetuspalveluita Helsingissä, Hämeenlinnassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoa Sivupersoonasta löytyy osoitteesta www.sivupersoona.com.